Tag Archives: Thẻ Xanh

Xử lý nguy cơ mất thẻ xanh khi rời Mỹ quá hạn do COVID 19

Xử lý nguy cơ mất thẻ xanh khi rời Mỹ quá hạn do COVID 19

Kể từ khi đại dịch COVID-19 lây lan mạnh trên toàn cầu, việc xuất nhập cảnh giữa các nước gặp khá nhiều hạn chế. Sau 1 năm kể từ khi COVID xuất hiện, việc trở lại Hoa Kỳ càng trở nên khó khăn, nhiều người đang có nguy cơ bị mất quyền thường trú nhân. […]