Apollo có 27 cơ sở tại những thành phố lớn như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Thành Phố Hồ chí Mình. Apollo cung cấp các chương trình tiếng Anh chất lượng quốc tế.