Trung tâm Anh Ngữ IEG

Thành lập năm 1992, IEG – International Education Group cung cấp cơ sở giáo dục chất lượng cho các quốc gia phát triển và học viên địa phương. IEG đã liên kết với các trường trên khắp thế giới nhằm đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên cũng như cơ sở…